.: Wentylacja Chlewni
.: Ruszta dla świń
.: Poidła i systemy pojenia trzody
.: Systemy zadawanie paszy
.: Automaty paszowe
.: Okna inwentarskie
.: Kojce porodowe
.: Tatuowanie i kolczykowanie
.: Dozowniki witamin i leków
.: Ceny skupu żywca wieprzowego
.: Płyta obornikowa

     maciora z prosiakiemStrona hodowców trzody chlewnej

     Celem każdego producenta trzody chlewnej jest hodowla zwierząt o odpowiednim zespole cech zarówno genetycznych jak i hodowlanych. Cechy te są podstawowym wyznacznikiem i stanowią główny warunek osiągnięcia szeroko pojętego sukcesu w produkcji świń. Gdyż patrząc pod względem jakości genetycznej, świnie muszą charakteryzować się nie tylko odpowiednia jakością mięsa ale spełniać muszą wysoko określone kryteria plenności, zapewnia dobry przyrost i możliwie wysokie wykorzystanie paszy.

     Opracowując plan hodowli i prowadząc dobór zwierząt do hodowli przyjąć należy pewne dodatkowe ujemne zależności i podatności. Ważna jeżeli nie najważniejszą cechą jest odporność na choroby i nie uzależnianie od licznych odziedziczanych anomalii zdrowotnych takich jak np. nagłe padnięcia prosiąt, poronienia, trudne porody. Osobniki reprodukcyjne wykorzystywane w hodowli i rozrodzie powinny być identyfikowane licznymi pozytywnymi cechami.

     Warunkiem osiągnięcia zadawalających wyników produkcyjnych jest dobór odpowiedniego systemu utrzymania. Podejmując decyzję o wdrożeniu okre.lonych rozwiązań systemowych, na uwadze należy mieć nie tylko gwarantowane przez nie wyniki, ale także szereg innych aspektów. Są nimi:
  • skala i koncentracja produkcji,
  • nakłady inwestycyjne,
  • wielkość i skład grup technologicznych,
  • funkcjonalne ukształtowania przestrzeni kojców i budynków.
     Skalę i koncentrację produkcji ekologicznej, teoretycznie limituje tylko wielkość posiadanego areału użytków rolnych i dostępność mechanizacji lub siły roboczej. W grę wchodzić może jeszcze specyfika położenia fermy w kontek.cie obszarów szczególnie chronionych, czy też gęstej zabudowy mieszkalnej.

Temat na czasie: Znakowanie trzody chlewnej

(c) www.tuczniki.pl 2007