.: Wentylacja Chlewni
.: Ruszta dla świń
.: Poidła i systemy pojenia trzody
.: Systemy zadawanie paszy
.: Automaty paszowe
.: Okna inwentarskie
.: Kojce porodowe
.: Tatuowanie i kolczykowanie
.: Dozowniki witamin i leków
.: Ceny skupu żywca wieprzowego
.: Płyta obornikowa
     
Automaty paszowe


      Automaty paszowe w wielu postacjiach zrewolucjonizowały hodowlę trzody chlewnej, tym bardziej odkąd zrezygnowano z wypasu paszami mokrymi. Wszystkim tucznikom, warchlakom i ogólnie trzodzie chlewnej należy dostarczyć paszę odpowiednią do ich wieku, wagi i potrzeb, tak by zapewnić im odpowiedni przyrost, dobry stan zdrowia i komfort. Muszą być karmione przynajmniej raz dziennie. Gdy świnie trzymane są w grupach i nie są karmione a z autokarmników, muszą mieć dostęp do jedzenia w tym samym czasie co inne zwierzęta w grupie.
     Wszystkie prosięta powyżej drugiego tygodnia życia muszą mieć swobodny dostęp do dobrej jakości, świeżej wody. Dla tego niezbędne są odpwoiednie poidła. Pidła i zraszacze są niezwykle ważne w procesie karmienia.
     Sprzęt używany do karmienia musi być tak zaprojektowany i skonstruowanyaby minimalizował zanieczyszczenie pokarmu. Samo ułożenie automatu paszowego czy karmidła w kojcu tez nie pozstaje bez znaczenia. Wszystkie zautomatyzowane i mechaniczne urządzenia do karmienia lub pojenia świń muszą być sprawdzane co najmniej raz dziennie. Wykryte awarie muszą być natychmiast naprawione, a gdy nie jest to możliwe, należy zastosować alternatywne metody karmienia i pojenia gwarantujące zdrowie zwierząt.

Rodzaje automatów paszowych
Automaty paszowe skrzynkowe automat paszowy skrzyniowy
Automaty paszowe rurowe automat paszowy rurowy
Automaty paszowe Paszomaty Paszomat

(c) www.tuczniki.pl 2007