.: Wentylacja Chlewni
.: Ruszta dla Pwiń
.: Poidła i systemy pojenia trzody
.: Systemy zadawanie paszy
.: Automaty paszowe
.: Okna inwentarskie
.: Kojce porodowe
.: Tatuowanie i kolczykowanie
.: Dozowniki witamin i leków
.: Ceny skupu żywca wieprzowego
.: Płyta obornikowa
     
Ceny skupu żywca wieprzowego trzody chlewnej


skup żywca wieprzowego
     Każdy rolnik wstawiający prosięta do chlewni zawsze zadaje sobie pytanie. Na ile produkcja, która kosztuje tyle pracy i zachodu przyniesie przychód, niestety to okaże się dopiero po sprzedaży odchowanych tuczników do ubojni lub w punkcie skupu. Bez względu na to czy zapłata którą otrzymamy kilogram odstawionego żywca jest satysfakcjonująca czy nie, zastanawiamy się kto kieruje ruchem cen, kto ustala ceny - okazuje się że nawet najbardziej wytrawni maklerzy śledzący notowania cen skupu codziennie nie są w stanie w sposób jednoznaczny z większą pewnością przewidzieć zwyżki czy też zniżki ceny żywca wieprzowego i innych płodów rolnych.

Tabela zmiany cen skupu żywca wieprzowego w Polsce
     Ceny skupu trzody chlewnej zdają się nie zależeć od ogólnej koniunktury, nastrojów społecznych ani co najważniejsze od wielkości popytu i podaży. Wszyscy przewidywali, że podaż tuczników np. przez cały 2009 rok będzie niska, a przez to ceny wysokie. Sytuacja miała się zmienić dopiero na początku 2010 roku. Producenci świń oczywiście liczyli się z drobnymi obniżkami cen skupu w drugiej połowie roku, ale ich poziom okazał się zaskoczeniem dla wszystkich bardzo zaskakujący. Pogorszenie warunków rynkowych nie wynika ze zwiększenia podaży. W lipcu br. pogłowie trzody chlewnej było bowiem o 7% niższe niż w roku 2008, co oznacza, że wciąż jesteśmy w bardzo niskiej fazie cyklu świńskiego. Obecne nasilenie spadków cen nie jest spowodowane również silnym umacnianiem się złotego - w rzeczywistości w ostatnim czasie zloty osłabiał się. Teoretycznie import stal się drogi. Skąd więc ciągle zwiększający się jego poziom?

Kraj UE Cena zł/kg
Niemcy 5,93 zł
Francja 5,31 zł
Holandia 5,36 zł
Dania 5,19 zł
Polska 5,77 zł
Czechy 6,34 zł
Węgry 6,26 zł
Litwa 6,30 zł
Słowacja 6,43 zł
Rumunia 6,76 zł
     Pogarszająca się sytuacja na polskim rynku trzody chlewnej wynika być może ze słabnących cen w Uni. Wciągu ostatnich tygodni przeciętna cena skupu trzody klasy E spadla o 0,09 euro/kg. Za spadki obwinia się słaby popyt wewnętrzny oraz szybko pogarszające się warunki w eksporcie unijnej wieprzowiny. Te cenowe wahania dla roników zabójcze, jednak rolnik powinien kalkulować w dłuższej perspektywie czasu. To, co dzieje się teraz, było do przewidzenia. Tanie zboże spowodowało, że znowu rolnicy rzucają się na produkcję świń.

     Należy się jednak zastanowić jak nasza cena w porywach 5zł za kilogram żywca ma się do cen w unii europejskiej. Poniższa tabela przedstawia tabela poniżej (cena skupu po przeliczeniu na złote z waluty Euro na złote zgodnie z raportem Głównego Urzędu statystycznego). Na tym tle Polska plasuje się w środku stawki.

(c) www.tuczniki.pl 2009