.: Wentylacja Chlewni
.: Ruszta dla świń
.: Poidła i systemy pojenia trzody
.: Systemy zadawanie paszy
.: Automaty paszowe
.: Okna inwentarskie
.: Kojce porodowe
.: Tatuowanie i kolczykowanie
.: Ceny skupu żywca wieprzowego
.: Płyta obornikowa
     
Wentylacja Chlewni


     Wentylacja każdego budynku inwentarskiego jest bardzo ważnym zagadnieniem. Wielkość wymiany powietrza w budynkach inwentarskich: chlewniach, kurnikach, oborach stanowi jeden z podstawowych parametrów poprawnej hodowli nie tylko świń ale wszystkich zwierząt inwentarskich.Wentylacka Zwierzęta zużywają tlen do realizacji podstawowego procesu życiowego jakim jest proces oddychania. W pomieszczeniach inwentarskich koniecznie zadbać należy o optymalną wymianę powietrza z zachowaniem wszystkich innych parametrów atmosfery chlewni (wilgotność, temperatura), a także o odprowadzenie wydzielonego dwutlenku węgla. Brak należytej ilości świeżego powietrza w niezwykle mocny sposób rzutuje nie tylko na obniżenie się dobrostanu świń, ale upośledza procesy fizjologiczne, obniżając uzyskiwane wyniki produkcyjne. Zagadnienie wymiany powietrza związane jest bezpośrednio z koniecznością sztucznego i grawitacyjnego wentylowania pomieszczeń. Zbyt mała ich kubatura, przy zachowanych parametrach wymiany, znacznie zwiększa prędkość ruchu powietrza, prowadząc do nadmiernego ochładzania powietrza w budynku inwentarskim.

     Wlot powietrza wentylacji powinien być wykonany z dobrej jakości materiału np. wyskiej klasy pianki poliuretanowej. Jest kilka podstawowych rodzajów wlotów wścienna i sufitowe. Wloty mają zastosowanie w chlewniach dzięki profilowi klapy, jak również dzięki jej dennemu zawieszeniu.
     Ponieważ klimat panujący w kurniku, chlewni lub innym budynku inwentarskim (wysokie stężenie szkodliwych związków) wpływa negatywnie na zdrowie zwierząt i na elementy wyposażenia. Okna, wolty i wentylatory muszą być wykonywane z wysokiej jakości materiałów tak by zapewnić długotrwały oczas pracy i bezawaryjność.

Ważne wskaźniki i parametrry wymiany dotyczących wentylacji:
  • Wartosci wentylacji powietrza w pomieszceniach inwentarskich
  • Wilgotność i temperatura w budynkach inwentarskich


  •      Podczas produkcji trzody chlewnej wydzielane są szkodliwe dla zwierząt opary takie jak np dwutlenek amoniak, węgla, siarkowodór oraz następuje zapylenie powietrza. Usuwanie tych zanieczyszczeń jest jednym z warunków utrzymania w pomie­szczeniach odpowiednich warunków zoohigienicznych. Do tego celu służą urządzenia wentylacyjne. Dobrze zaplanowana wentylacja naturalna w większości chlewni, w warunkach Polski, rozwiązuje problem zanieczyszczenia powietrza. Tylko w niektórych wypadkach trzeba zastosować wentylację wymuszoną, ale związane to jest równocześnie ze zwiększeniem kosztów eksploatacji chlewni. Wentylacja jednocześnie ochładza zwierzęta.

    (c) www.tuczniki.pl 2007