.: Wentylacja Chlewni
.: Ruszta dla świń
.: Poidła i systemy pojenia trzody
.: Systemy zadawanie paszy
.: Automaty paszowe
.: Okna inwentarskie
.: Kojce porodowe
.: Tatuowanie i kolczykowanie
.: Dozowniki witamin i leków
.: Ceny skupu żywca wieprzowego
.: Płyta obornikowa
     
Kojce porodwe dla świń


      Rozród świń wymaga dużego doświadczenia, ścisłego nadzoru i odpowiednich urządzeń do utrzymania zarówno macior jak i prosiąt. Takim urządzeniem jest kojec porodowy, który musi być tak skonstruowany, aby po pierwsze zapewnić bezpieczeństwo porodu i ochronić prosięta przed przygniataniem przez maciore. Ważne jest także to by zapewnić prosiakom komfortowe warunki utrzymania: lite, suche i wygodne legowiska z dodatkowym źródłem ciepła oraz dostateczną powierzchnią do swobodnego ssania. Dlatego kojce porodowe powinny posiadać:
 • specjalne odbojniki, stwarzające dodatkową wolną powierzchnię dla bezpiecznego porodu
 • zabezpieczenia przed przygniataniem prosiąt
 • wyznaczony plac, do którego łatwo jest dotrzeć lekarzowi weterynarii lub obsłudze wspomagającej naturalnego lub wspomaganego porodu
 • Zapewnić dostęp do odpowiednich poideł dla świń jak i łatwe w obsłudze oraz użytkowaniu automaty paszowe
 • .

        Oprócz urządzeń konieczne są też liczne zabiegi, profilaktyka oraz identyfikacja - kolczyki. W każdym kojcu, na tydzień przed spodziewanym terminem oproszenia, należy udostępnić słomę do budowy legowiska - gniazda. Oczywiście w sytuacji gdy system utrzymania daje taką możliwość.
       Część powierzchni podłogi kojca porodowego przeznaczona dla prosiąt musi być podłogą pełną lub przykrytą matą, słomą albo innymi materiałami z dodatkowym źródłem ciepła. Kojec porodowy dla świńIdealnie sprawdzają się tutaj promienniki infra red (czerwone gdyż ten kolor wpływa na obniżenie agresji wśród prosiąt). Prosiaki muszą być utrzymywane z maciorą do 28 dnia życia, chyba że dobro albo zdrowie maciory lub prosiąt nie daje takiej możliwośći. Dopuszcza się odsadzanie o 7 dni wcześniej jeżeli prosięta przemieszczane są do pomieszczeń odpowiednio oczyszczonych i wydezynfekowanych, a także (wg. polskich przepisów) odizolowanych od pomieszczeń, w których utrzymywane są lochy.

  (c) www.tuczniki.pl 2007