.: Wentylacja Chlewni
.: Ruszta dla świń
.: Poidła i systemy pojenia trzody
.: Systemy zadawanie paszy
.: Automaty paszowe
.: Okna inwentarskie
.: Kojce porodowe
.: Tatuowanie i kolczykowanie
.: Dozowniki witamin i leków
.: Ceny skupu żywca wieprzowego
.: Płyta obornikowa
.: Jaka wielkość płyty i zbiornika na gnojowicę
     
Jak dobrać wielkość płyty lub zbiornika na obornik - gnojowicę do wielkości budynku inwentarskiego


     
     Obornik, zanim zostanie wywieziony na pole, przekształca się w nawóz, co trwa około 6 miesięcy. Miejsce składowania musi być na tyle duże, by obornik i gnojówka mogły być magazynowane do momentu aż ulegną całkowitej fermentacji. * Wielkość płyty obornikowej. Najłatwiej ją wyliczyć, przyjmując minimum 3,5 mz powierzchni płyty na tzw. dużą jednostkę przeliczeniową zwierząt (DJP). 1 DJP to "zwierzę teoretyczne" duża sztuka o wadze 500 kg, czyli np. krowa. Liczbę DJP w gospodarstwie określa się, mnożąc średnioroczną liczbę hodowanych zwierząt przez odpowiedni współczynnik przeliczeniowy (bo każde zwierzę ma inną wielkość i wydala różną ilość odchodów).

zbiornik na gnojowicę
     Minimalna powierzchnia miejsca do składowania zależy także od wysokości pryzmy, przy założeniu, że obornik będzie składowany cło wysokości 2 m. W praktyce może być ona wyższa, ale nie można zmniejszać powierzchni płyty z uwagi na planowaną wyższą pryzmę. Przeciwnie, zaleca się zwiększenie powierzchni magazynowej. Umożliwi to lepsze dostosowanie czasu wywożenia nawozu na pole do aktualnych potrzeb. W gospodarstwach dysponujących jedynie magazynami o minimalnej pojemności porę nawożenia bardzo często wyznacza wyłącznie brak miejsca do składowania.

     Większa pojemność płyt sprawdzi się także przy przechowywaniu odchodów zwierząt, w czasie gdy nie można ich wywozić na pole, np. w okresie zimowym lub latem, kiedy nie ma wolnego pola. * Pojemność zbiornika na gnojówkę. Powinna wynosić minimum 2,5 m3 na 1 DJP. Oprócz produkcji nawozu przez zwierzęta należy przewidzieć dodatkową pojemność zbiornika na wodę deszczową (wocly gnojowe) w ilości 0,5 m3 na 1 DJP w okresie sześciu miesięcy. Inny sposób obliczenia pojemności zbiornika na wody gnojowe to 0,15 m3 na 1 nr' powierzchni płyty obornikowej. Stosuje się go zwłaszcza wtedy, gdy gnojówka jest odprowadzana kanałem gnojowym z budynku inwentarskiego do osobnego magazynu, a przy płycie obornikowej znajduje się zbiornik tyl ko na wocly gnojowe, czyli przewidywany po deszczu wyciek ze składowanego na niej obornika.

Przy wielkości stada 20 krów o masie 500 kg
  • DJP wynosi 20 (20 razy współczynnik 1). Minimalna powierzchnia płyty obornikowej to: 70 m2 (20 x 3,5 m2), a pojemność zbiornika
  • 50 m2 (20 x 2,5 m2). Natomiast przy stadzie złożonym ze 150 tuczników o masie 70 kg,
  • DJP =21 (150 razy współczynnik 0,14) minimalna powierzchnia płyty wyniesie 73,5 m2 (21 x 3,5 m2), a minimalna pojemność zbiornika - 52,5 m> (21 x 2,5 m1).
  •      Obliczenia niezbędnej pojemności magazynów nawozu naturalnego powinny uwzględniać nie tylko dane dotyczące ilości kału i moczu wydalanego przez zwierzęta, ściółki oraz wocły deszczowej. Ważnym czynnikiem różnicującym ilość wytwarzanego obornika jest również skład paszy dla zwierząt, który może prowadzić do zwiększonego spożycia wocly pitnej, a tym samym do większego wydalania moczu. Dodatkowo, projektując płytę obornikową, należy uwzględnić straty wody pitnej z poideł oraz wodę używaną przy pracach porządkowych. Przykładowo w systemach utrzymania świń, gdzie stosowane są poidła smoczkowe, straty wody pitnej mogą być bardzo duże.

    (c) www.tuczniki.pl 2007