.: Wentylacja Chlewni
.: Ruszta dla świń
.: Poidła i systemy pojenia trzody
.: Systemy zadawanie paszy
.: Automaty paszowe
.: Okna inwentarskie
.: Kojce porodowe
.: Tatuowanie i kolczykowanie
.: Dozowniki witamin i leków
.: Ceny skupu żywca wieprzowego
.: Płyta obornikowa
     
Ruszta podłogowe do odchowu świń


      Od pewnego czasu kiedy wprowadzono ruszty podłogowe z tworzyw sztucznych, wielu hodowców zweryfikowało swoje podejście do sposobu utrzymania świń, Typ podłogi wpływa w sposób bezpośredni na wielkość obsady, limitując podłoga z rusztem z tworzywapośrednio ilość zwierząt i kojców w budynku. Generalnie posadzki pełne wymagaj ą większych powierzchni na sztukę, niż czę.ciowo czy całkowicie rusztowe. Typ podłogi jednoznacznie wyznacza rodzaj systemu utrzymania i formę powstających z produkcji nawozów organicznych. Przypomnieć należy, że podłogi muszą posiadać odpowiednie parametry regulowane prawem budowlanym oraz gwarantować komfort i bezpieczeństwo w poruszaniu się zwierząt oraz ich odpoczynku. Dla zachowania odpowiedniej higieny wszystkie powierzchnie pełnych podłóg winny posiadać nachylenie 1,5% w stronę kanałów odprowadzających.

      Aktualnie najbardziej popularne są ruszta z wtorzyw sztucznych, jednak nie nalezy zapominać o rusztach metalowych i betonowych.

(c) www.tuczniki.pl 2007