.: Wentylacja Chlewni
.: Ruszta dla świń
.: Poidła i systemy pojenia trzody
.: Systemy zadawanie paszy
.: Automaty paszowe
.: Okna inwentarskie
.: Kojce porodowe
.: Tatuowanie i kolczykowanie
.: Dozowniki witamin i leków
.: Ceny skupu żywca wieprzowego
.: Płyta obornikowa
     
Systemy zadawania paszy


      Prawidłowe i łatwe do obsługi zdawanie paszy jest kluczowym zagadnieniem. Rodzaj odasu i sposób jego realizacji mogą odgrywać znaczącą rolę w efektywności produkcji świń. Chodzi tu nie tylko o dotrzymanie wielkości dostępu do koryta przypadającego na sztukę, ale także o możliwość mechanizacji oraz dobrostan. Aktualnie w użyciu pozostają:
 • odpas dawkowany
 • ,
 • żywienie do woli
 • żywienie indywidualne
 • .
  W każdym z tych przypadków dystrybucja paszy może odbywać się ręcznie mechanicznie lub automatycznie poprzez różnego rodzaju systemy paszowe. Z reguły mniej pracochłonne sposoby zadawania Zadawanie paszy w chlewnizapotrzebowania pokarmowego. Z całą pewnością likwiduje się w ten sposób paszy wymagają większych nakładów na wyposażenie oraz lepszych pasz. Odpas do woli w niewielkim stopniu zwiększa zużycie paszy u warchlaków i tuczników. Dla loch karmiących może stanowić on często jedyny sposób na pokrycie niekorzystne oddziaływania powstające na bazie konkurencji i rywalizacji o paszę. Jednak utrzymując świnie w grupach trzeba starannie dobierać automaty do ilości sztuk, tak aby mieszanka nie pozostawała w korycie i nie ulegała psuciu i nadmiernemu zanieczyszczeniu. Stosowane tu automaty paszowe, czy autokamniki przeznaczone są do karmienia na sucho jak i papkowego czyli np. poprzez automaty skrzyniowe z nawilżaczami .
       Automaty mogą być zaopatrywane w paszę przenośnikiem ślimakowym lub krążkowym. Oczywiście mieszankę zasypywać można też ręcznie, co wręcz konieczne Automat paszowyŻywienie dawkowane, jedno lub dwukrotne, jest do dzś. używane w małych jest w przypadku pasz objętościowych, zielonki, siana i kiszonek. gospodarstwach, jako najtańszy sposób zadawania pasz. Wiele wyników badań wskazuje na korzystny wpływ tego sposobu na mniejsze otłuszczenie Świń w końcowym okresie tuczu. W grupowym utrzymaniu wszystkich kategorii technologicznych, pamiętać powinno się o wydzielaniu pojedynczych stanowisk przy korycie, nawet szczątkowymi przegrodami. Taka modyfikacja pozwala na uniknięcie agresji i wypychań przy jednoczesnym odpasie wszystkich sztuk.

       Automaty paszowe dla trzody chlewnej wykonywanuje się z odpornych na uszkodzenia mechaniczne materiałów. Nadają się do tego celuz płyty polietylenowe. Grybość zależna od przeznaczenia do wieku zwierząt o grubości np 12mm, a części metalowe i elementy łączące ze stali kwasoodpornej. Sposób działania takiego automatu paszowego polega na samoczynnym opadaniu paszy, w postaci sypkiej lub granulatu, ze zbiornika do koryta. Dozowniki uruchamiane są przez same zwierzęta wraz z pobieraniem paszy. Intensywność opadania paszy reguluje się specjalnymi dźwigniami.

  (c) www.tuczniki.pl 2007